Resmi Gazete başlıkları

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/152)

Resmi Gazete başlıkları